Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o.

Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o.

 

ul. Juliana Tuwima 19, 10-747 Olsztyn

tel. +4889 523-33-40; fax 524-01-04

 

 

Dyrektor

        dr in?. Jerzy Zielenkiewicz    tel. +4889 524-06-31

 

G?ówna ksi?gowa

        Danuta Mordas   tel. +4889 524-06-31

 

Ksi?gowa

        Wanda Kami?ska        tel. +4889 524-06-31

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 759 razy (w tym z UWM 3 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa